Нікопольський коледж


ДДАЕУ

Перевірочний розрахунок привода.

За допомогою цього програмного продукту студенти коледжів можуть виконати самостійну перевірку розрахункової частини курсового проекту з дисципліни "Технічна механіка".

2. Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора.

Введіть наступні дані

Для розділення розрядів чисел використовуйте крапку (не кому!)

Значення, розраховані раніше у п. 1

Передаточне відношення зубчатої передачі ip

Кутова швидкість ведучого валу редуктора ω1=рад/с

Крутний момент на ведучому валі редуктора T1=Нм

Крутний момент на веденому валі редуктора T2=Нм

Матеріали та обробка зубчатих коліс

Шестерня

Матеріал та хіміко-термічна обробка

Твердість HB1

Зубчате колесо

Матеріал та хіміко-термічна обробка

Твердість HB2

Допустимі контактні напруження

Допустимі напруження для шестерні [σH1]=Н/мм2

Допустимі напруження для колеса [σH2]=Н/мм2

Розрахункові допустимі напруження [σH]=Н/мм2

Розміри зубчастого зачеплення

Коефіцієнт нерівномірності розподілення навантажень K=

Коефіцієнт ширини вінця ψba

Міжосьова відстань a

Модуль зачеплення mn

Кількість зубів шестерні z1=

Кількість зубів колеса z2=

Дійсне передаточне число U=

Кут нахилу зубів β=град

Діаметр ділильного кола шестерні d1=мм

Діаметр ділильного кола колеса d2=мм

Діаметр кола вершин зубів шестерні da1=мм

Діаметр кола вершин зубів колеса da2=мм

Ширина колеса b2=мм

Ширина шестерні b1=мм

Колова швидкість v=м/с

Ступінь точності передачі

Перевірочний розрахунок на контактну деформацію

Коефіцієнт нерівномірності навантажень між зубами K=

Коефіцієнт нерівномірності навантажень по лінії контакту K=

Динамічний коефіцієнт KHv=

Контактні напруження σH=Н/мм2

Сили в зачепленні

Колова Ft=Н

Радіальна Fr=Н

Осьова Fa=Н

Перевірочний розрахунок на згинальну витривалість

Коефіцієнт нерівномірності навантажень між зубами K=

Коефіцієнт нерівномірності навантажень по лінії контакту K=

Динамічний коефіцієнт KFv=

Коефіцієнт форми зуба для шестерні YF1=

Коефіцієнт форми зуба для колеса YF2=

Метод отримання заготовки

Допустимі напруження для шестерні [σF1]=Н/мм2

Допустимі напруження для колеса [σF2]=Н/мм2

Об’єкт подальших розрахунків (шестерня чи колесо)

Згинальні напруження σF=Н/мм2

1а. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра (при заданих F, V та D).
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу при заданих F, V та D

Перевірити...

1б. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра (при заданих P, n та D).
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу при заданих P, n та D

Перевірити...

2. Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора.
Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора

Визначення параметрів зубчатого циліндричного косозубого некорегованого зачеплення

Перевірити...

3. Розрахунок ланцюгової передачі.
Розрахунок ланцюгової передачі

Визначення параметрів приводної роликової ланцюгової передачі

Перевірити...

4. Проектний розрахунок валів редуктора.
Проектний розрахунок валів редуктора

Проектне визначення розмірів валів редуктора

Перевірити...

5. Конструктивні розміри шестерні та колеса.
Конструктивні розміри шестерні та колеса

Визначення розмірів зубчатих циліндричних косозубих коліс

Перевірити...

6. Конструктивні розміри корпусу редуктора.
Конструктивні розміри корпусу редуктора

Визначення розмірів кришки і корпусу зубчатого редуктора

Перевірити...

7. Ескізна компоновка редуктора.
Ескізна компоновка редуктора

Визначення основних пераметрів при побудові компоновочного креслення редуктора

Перевірити...

8. Перевірка довговічності підшипників.
Перевірка довговічності підшипників

Підбір підшипників та перевірка їх довговічності

Перевірити...

9. Підбір шпонок.
Підбір шпонок

Перевірка міцності шпонкових з'єднань

Перевірити...

10. Перевірочний розрахунок веденого валу.
Перевірочний розрахунок веденого валу

Визначення коефіцієнту безпеки веденого валу редуктора

Перевірити...