Нікопольський коледж


ДДАЕУ

Перевірочний розрахунок привода.

За допомогою цього програмного продукту студенти коледжів можуть виконати самостійну перевірку розрахункової частини курсового проекту з дисципліни "Технічна механіка".

3. Розрахунок ланцюгової передачі.

Введіть наступні дані

Для розділення розрядів чисел використовуйте крапку (не кому!)

Вихідні дані

Кут нахилу ланцюгової передачі α

Значення, розраховані раніше у п. 1

Передаточне відношення ланцюгової передачі iл=

Потужність на ведучому валі ланцюгової передачі P3=Вт

Частота обертання ведучого валу ланцюгової передачі n3=об/хв

Крутний момент на ведучому валі ланцюгової передачі T3=Нм

Кількість зубів

Ведучої зірочки z3=

Веденої зірочки z4=

Уточнене передаточне число U=

Коефіцієнт експлуатації

Динамічний коефіцієнт Kд=

Коефіцієнт впливу міжосьової відстані Kа=

Коефіцієнт впливу нахилу передачі Kн=

Коефіцієнт впливу методу регулювання Kр=

Коефіцієнт впливу методу мащення Kзм=

Коефіцієнт впливу періодичності роботи Kп=

Коефіцієнт експлуатації KЕ=

Параметри ланцюга

Позначення обраного ланцюга згідно ГОСТ 13568-75

Швидкість ланцюга v=м/с

Тиск в шарнірах ланцюга p=Н/мм2

Кількість ланок ланцюга Lt=

Міжосьова відстань ланцюгової передачі aл=мм

Діаметри ділильних кіл

Ведучої зірочки dд3=мм

Веденої зірочки dд4=мм

Сили, що діють на ланцюг

Колова F=Н

Від сили інерції Fv=Н

Коефіцієнт, який враховує розташування ланцюга Kf=

Від провисання Ff=Н

Сила тиску на опори валу FВ=Н

Коефіцієнти безпеки

Коефіцієнт безпеки S=

1а. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра (при заданих F, V та D).
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу при заданих F, V та D

Перевірити...

1б. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра (при заданих P, n та D).
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу при заданих P, n та D

Перевірити...

2. Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора.
Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора

Визначення параметрів зубчатого циліндричного косозубого некорегованого зачеплення

Перевірити...

3. Розрахунок ланцюгової передачі.
Розрахунок ланцюгової передачі

Визначення параметрів приводної роликової ланцюгової передачі

Перевірити...

4. Проектний розрахунок валів редуктора.
Проектний розрахунок валів редуктора

Проектне визначення розмірів валів редуктора

Перевірити...

5. Конструктивні розміри шестерні та колеса.
Конструктивні розміри шестерні та колеса

Визначення розмірів зубчатих циліндричних косозубих коліс

Перевірити...

6. Конструктивні розміри корпусу редуктора.
Конструктивні розміри корпусу редуктора

Визначення розмірів кришки і корпусу зубчатого редуктора

Перевірити...

7. Ескізна компоновка редуктора.
Ескізна компоновка редуктора

Визначення основних пераметрів при побудові компоновочного креслення редуктора

Перевірити...

8. Перевірка довговічності підшипників.
Перевірка довговічності підшипників

Підбір підшипників та перевірка їх довговічності

Перевірити...

9. Підбір шпонок.
Підбір шпонок

Перевірка міцності шпонкових з'єднань

Перевірити...

10. Перевірочний розрахунок веденого валу.
Перевірочний розрахунок веденого валу

Визначення коефіцієнту безпеки веденого валу редуктора

Перевірити...