Нікопольський коледж


ДДАЕУ

Перевірочний розрахунок привода.

За допомогою цього програмного продукту студенти коледжів можуть виконати самостійну перевірку розрахункової частини курсового проекту з дисципліни "Технічна механіка".

8. Перевірка довговічності підшипників.

Введіть наступні дані

Для розділення розрядів чисел використовуйте крапку (не кому!)

Введіть наступні дані

Для розділення розрядів чисел використовуйте крапку (не кому!)

Вихідні дані

Кут нахилу ланцюгової передачі α=град

Значення, розраховані раніше у п. 1

Крутний момент веденого валу редуктора T2=Нм

Частота обертання веденого валу редуктора n2=об/хв

Значення, розраховані раніше у п. 2

Діаметр ділильного кола зубчатого колеса d2=мм

Колова сила в зубчатому зачепленні Ft=Н

Радіальна сила в зубчатому зачепленні Fr=Н

Осьова сила в зубчатому зачепленні Fa=Н

Значення, розраховані раніше у п. 3

Сила тиску від ланцюгової передачі на опори валу FВ=Н

Значення, розраховані раніше у п. 7

Умовне позначення підшипника веденого валу

Розмір від осі колеса до реакції підшипника l2=мм

Розмір від середини маточини зірочки до реакції підшипника l3=мм

Горизонтальна площина

Опорні реакції

Реакція в точці 1 Rx1=Н

Реакція в точці 3 Rx3=Н

Згинальні моменти

Момент в точці 2 Mx2=Нм

Момент в точці 3 Mx3=Нм

Вертикальна площина

Опорні реакції

Реакція в точці 1 Ry1=Н

Реакція в точці 3 Ry3=Н

Згинальні моменти

Момент в точці 2 My2=Нм

Момент в точці 2 M'y2=Нм

Момент в точці 3 My3=Нм

Сумарні опорні реакції

Реакція в точці 1 Fr1=Н

Реакція в точці 3 Fr2=Н

Осьові складові радіальних реакцій

S1=Н

S2=Н

Осьові сили

Fa1=Н

Fa2=Н

Розрахунковий коефіцієнт

Коефіцієнт, що враховує характер навантажень Kδ=

Еквівалентні навантаження

Для лівого підшипника Fe1=Н

Для правого підшипника Fe2=Н

Довговічність

У мільйонах обертів L=млн.об.

У годинах Lh=год.

1а. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра (при заданих F, V та D).
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу при заданих F, V та D

Перевірити...

1б. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра (при заданих P, n та D).
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу при заданих P, n та D

Перевірити...

2. Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора.
Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора

Визначення параметрів зубчатого циліндричного косозубого некорегованого зачеплення

Перевірити...

3. Розрахунок ланцюгової передачі.
Розрахунок ланцюгової передачі

Визначення параметрів приводної роликової ланцюгової передачі

Перевірити...

4. Проектний розрахунок валів редуктора.
Проектний розрахунок валів редуктора

Проектне визначення розмірів валів редуктора

Перевірити...

5. Конструктивні розміри шестерні та колеса.
Конструктивні розміри шестерні та колеса

Визначення розмірів зубчатих циліндричних косозубих коліс

Перевірити...

6. Конструктивні розміри корпусу редуктора.
Конструктивні розміри корпусу редуктора

Визначення розмірів кришки і корпусу зубчатого редуктора

Перевірити...

7. Ескізна компоновка редуктора.
Ескізна компоновка редуктора

Визначення основних пераметрів при побудові компоновочного креслення редуктора

Перевірити...

8. Перевірка довговічності підшипників.
Перевірка довговічності підшипників

Підбір підшипників та перевірка їх довговічності

Перевірити...

9. Підбір шпонок.
Підбір шпонок

Перевірка міцності шпонкових з'єднань

Перевірити...

10. Перевірочний розрахунок веденого валу.
Перевірочний розрахунок веденого валу

Визначення коефіцієнту безпеки веденого валу редуктора

Перевірити...