Нікопольський коледж


ДДАЕУ

Перевірочний розрахунок привода.

За допомогою цього програмного продукту студенти коледжів можуть виконати самостійну перевірку розрахункової частини курсового проекту з дисципліни "Технічна механіка".

10. Перевірочний розрахунок веденого валу.

Введіть наступні дані

Для розділення розрядів чисел використовуйте крапку (не кому!)

Значення, розраховані раніше у п. 1

Крутний момент на веденому валу редуктора T2=Нм

Значення, розраховані раніше у п. 4

Діаметр веденого вала в місці посадки зубчатого колеса dK2=мм

Діаметр веденого вала в місці посадки підшипника dП2=мм

Значення, розраховані раніше у п. 8

Згинальний момент MX2=Нм

Згинальний момент MY2=Нм

Згинальний момент MX3=Нм

Згинальний момент MY3=Нм

(якщо момент MY3 не розраховувався введіть його значення - нуль)

Матеріал валу та границі міцності і витривалості

Матеріал та хіміко-термічна обробка

Границя міцності σВ=Н/мм2

Границя витривалості на згин σ-1=Н/мм2

Границя витривалості на кручення τ-1=Н/мм2

Переріз в місці посадки зубчатого колеса

Сумарний згинальний момент в перерізі M2=Нм

Амплітудні напруження при згині σV=Н/мм2

Амплітудні та середні напруження при крученні τVm=Н/мм2

Коефіцієнт концентрації напруження при згині Kσ=

Коефіцієнт концентрації напруження при крученні Kτ=

Масштабний коефіцієнт при згині εσ=

Масштабний коефіцієнт при крученні ετ=

Коефіцієнт впливу середніх напруженнь ψτ=

Коефіцієнт безпеки міцності на згин Sσ=

Коефіцієнт безпеки міцності на кручення Sτ=

Загальний коефіцієнт безпеки S=

Переріз в місці посадки підшипника

Сумарний згинальний момент в перерізі M3=Нм

Амплітудні напруження при згині σV=Н/мм2

Амплітудні та середні напруження при крученні τVm=Н/мм2

Відношення коефіцієнтів при згині Kσσ=

Відношення коефіцієнтів при крученні Kττ=

Коефіцієнт впливу середніх напруженнь ψτ=

Коефіцієнт безпеки міцності на згин Sσ=

Коефіцієнт безпеки міцності на кручення Sτ=

Загальний коефіцієнт безпеки S=

1а. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра (при заданих F, V та D).
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу при заданих F, V та D

Перевірити...

1б. Кінематичний розрахунок приводу конвеєра (при заданих P, n та D).
Кінематичний розрахунок приводу конвеєра

Визначення основних кінематичних та силових параметрів приводу при заданих P, n та D

Перевірити...

2. Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора.
Розрахунок зубчатого зачеплення редуктора

Визначення параметрів зубчатого циліндричного косозубого некорегованого зачеплення

Перевірити...

3. Розрахунок ланцюгової передачі.
Розрахунок ланцюгової передачі

Визначення параметрів приводної роликової ланцюгової передачі

Перевірити...

4. Проектний розрахунок валів редуктора.
Проектний розрахунок валів редуктора

Проектне визначення розмірів валів редуктора

Перевірити...

5. Конструктивні розміри шестерні та колеса.
Конструктивні розміри шестерні та колеса

Визначення розмірів зубчатих циліндричних косозубих коліс

Перевірити...

6. Конструктивні розміри корпусу редуктора.
Конструктивні розміри корпусу редуктора

Визначення розмірів кришки і корпусу зубчатого редуктора

Перевірити...

7. Ескізна компоновка редуктора.
Ескізна компоновка редуктора

Визначення основних пераметрів при побудові компоновочного креслення редуктора

Перевірити...

8. Перевірка довговічності підшипників.
Перевірка довговічності підшипників

Підбір підшипників та перевірка їх довговічності

Перевірити...

9. Підбір шпонок.
Підбір шпонок

Перевірка міцності шпонкових з'єднань

Перевірити...

10. Перевірочний розрахунок веденого валу.
Перевірочний розрахунок веденого валу

Визначення коефіцієнту безпеки веденого валу редуктора

Перевірити...